Sezonowanie rowerów

NIE MASZ GDZIE TRZYMAC ROWERU ZIMĄ? MY GO PRZECHOWAMY!!!

MOBILNA PRZECHOWALNIA ROWERÓW gwarantuje bezpieczne (monitorowane), suche i ogrzewane pomieszczenie na SEZONOWANIE TWOJEGO SPRZĘTU przez okres zimowy. Nie będziesz musiał więcej martwić się brakiem miejsca i odpowiednimi warunkami przechowania Twojego sprzętu.

ZAPEWNIAMY TRANSPORT – przyjedziemy pod wskazany adres, zabierzemy rower, a na wiosnę odwieziemy go do Ciebie!

Oferujemy również NAPRAWĘ USTEREK I REGULACJĘ!!! W zależności od wybranego pakietu „zimowania”, nasz serwisant naprawi i przygotuje TWÓJ ROWER abyś mógł od razu zacząć sezon i cieszyć się jazdą!

ZAPRASZAMY!!!

sezonowanie

CENNIK SEZONOWANIA ROWERÓW MOBILNEJ WYPOŻYCZALNI ROWERÓW

1. ZIMOWANIE (przechowanie roweru w suchym, ogrzewanym i bezpiecznym pomieszczeniu)

CENA PRZECHOWANIA: 1 DZIEŃ – 1,00 zł
każdy kolejny rower 10% rabatu

2. ZIMOWANIE – REGULACJA (przechowanie roweru + regulacja przerzutek, hamulców, i ciśnienia w oponach, smarowanie)

CENA PRZECHOWANIA + 80 zł
każdy kolejny rower 10% rabatu

3. ZIMOWANIE – NAPRAWA (przechowanie roweru + przegląd + regulacja, oczyszczenie napędów, wymiana zużytych części eksploatacyjnych, kasowanie luzów) – klient ponosi koszt zakupu części.

CENA PRZECHOWANIA + 200 zł
każdy kolejny rower 10% rabatu

4. DODATKOWE OPŁATY
mycie roweru – 30 zł
opłata postojowa – 3 zł za dzień (po terminie przechowania)
opłata za transport – 1 zł za km (na terenie Kłodzka – gratis)

REGULAMIN PRZECHOWALNI ROWERÓW MWR

1. Rowery powierzone Mobilnej Wypożyczalni Rowerów (dalej MWR) przechowywane będą w suchym, bezpiecznym – monitorowanym i ogrzewanym pomieszczeniu. Za sprzęt w trakcie przechowania odpowiada MWR. Przechowywany sprzęt objęty będzie ubezpieczeniem ogólnym gwarantowanym przez MWR.
2. Przechowalnia sezonuje rowery w okresie od 2 listopada do 31 marca.
3. Klienem Przechowalni może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem.
4. Opłatę za świadczone usługi Klient uiszcza w momencie przekazania roweru do przechowania. MWR nie zwraca pobranej opłaty w przypadku odbioru sprzętu przed końcem jego przechowania.
5. Cennik Przechowalni stanowi integralną część niniejszego regulaminu i stanowi podstawę naliczenia opłat.
6. W celu odbioru roweru przed upływem ustalonego okresu przechowania Klient ma obowiązek powiadomić Przechowalnię z 7 dniowym wyprzedzeniem.
7. W przypadku nie odebrania roweru po upływie okresu przechowania oraz nie przedłużenia przechowania telefonicznie, naliczana jest opłata dodatkowa (postojowe) w wysokości 3 zł za każdy dzień spóźnienia. O przedłużeniu okresu przechowania Klient zobowiązany jest zawiadomić MWR telefonicznie na nr 516 297 457 lub 505 348 475.
8. Umowa przechowania roweru sporządzana jest w 2 identycznych egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron w momencie przekazania sprzętu pracownikowi MWR. Dokument stanowi podstawę odbioru sprzętu. W przypadku jego zagubienia podstawą wydania roweru będzie dokument tożsamości ze zdjęciem.
9. Rower oddany do przechowania powinien być czysty w innym przypadku doliczona zostanie opłata za jego mycie wg cennika. Stan roweru zostaje udokumentowany w formie fotografi, które zostaną dołączone do umowy przechowania MWR.
10. Rower w dniu przyjęcia do Przechowalni zostaje sprawdzony pod kątem technicznym i nie powinien posiadać dodatkowych akcesoriów.
11. W przypadku przechowania roweru podlegającego pod pakiet „zimowanie – naprawianie” i po ujawnieniu wad wymagających dodatkowych nakładów (wymiany części) Klient zostanie powiadomiony o kosztach naprawy i zapytany o decyzję.
12. Na życzenie Klienta istnieje możliwośc odebrania lub dostarczenia roweru pod wskazany adres. Koszt transportu określa cennik Przechowalni.
13. Opłata za naprawę roweru pobierana jest w dniu jego odbioru z Przechowalni.
14. Klient zobowiązuje się przestrzegać regulaminu.

plakatsezonowanie